До 90-ї річниці створення Комсомолу Західної України

До 90-ї річниці створення Комсомолу Західної України


Кожна організація має свою історію, але у комсомолу вона справді славна і тісно пов’язана з історією нашої країни. Так звані патріоти стверджують, що на західній Україні активно діяли переважно націоналістичні організації і які мали тут велику підтримку. Але історія говорить зовсім протилежне і є досить цікавою та багато в чому повчальною з огляду на сучасний стан.

Рівно 90 років тому у м. Станіславі, тепер Івано-Франківськ, відбулася перша крайова конференція підпільних комсомольських організацій Східної Галичини, яка поклала початок організованій діяльності комсомолу Західної України. Створенню КСМЗУ передувало посилення революційної  боротьби за соціальне та національне визволення у західній Україні під впливом ідей Жовтневої революції. Створювались робітничі ради, відбувались масові страйки. Першого  травня 1918 року комуністи Луцька організували демонстрацію молоді. З червоним прапором, співаючи «Інтернаціонал», демонстранти пройшли Шосейною вулицею, подолали три застави і провели мітинг проти окупації України німцями.

Завдяки поширенню у західній Україні марксистського вчення зростала і політична свідомість мас, посилилась організованість пролетаріату, на Західній Україні  виникають комуністичні організації. Наприкінці 1918 – на початку 1919 років комуністичні групи і осередки діяли у Львові, Луцьку, Станіславі, Тернополі, Калуші, Коломиї, Бродах, Дубно, Рівно та інших містах. Знаменною подією було створення на крайовій конференції комуністичних організацій Східної Галичини у лютому 1919 р. Комуністичної партії Східної Галичини, яка очолила боротьбу за встановлення влади Рад у краї.

У вересні 1920 р. західноукраїнські землі знову були окуповані Польщею. Комсомольські організації перейшли у підпілля. Проте незважаючи на тяжкі умови, вони міцніли і зростали. В лютому 1921 р. створено підпільну комсомольську організацію у Львівській українській гімназії, а влітку того ж року серед металістів, чоботарів, столярів, кравців Львова та деревообробників Станіслава. В умовах підпілля йшов процес ідейно-політичного зміцнення та кількісного зростання комсомольських організацій, тому виникла необхідність скликання представницького форуму молоді для вироблення єдиної програми дій, єдиного Статуту всіх комсомольських організацій Галичини.

За рішенням ЦК Компартії Східної Галичини було створено тимчасовий ЦК комсомолу, який і підготував крайову комсомольську конференцію, яка відбулась 23 жовтня 1921 р. у Станіславі. В її роботі взяли участь делегати від комсомольських організацій Львова, Тернополя, Перемишля, Дрогобича, Стрия, Станіслава, Рогатина, Снятина, Коломиї та інших міст і сіл Західної України. Конференція проголосила створення Комуністичної Спілки Молоді Східної Галичини, затвердила Статут, Програму, обрала ЦК на чолі з Іваном Вантухом. У своїй резолюції конференція записала: «Сучасний момент – це не час відродження капіталізму, а час його найбільшої кризи, яка мусить закінчитись цілковитим його упадком».

З розвитком комсомольського руху розвивається й комсомольська підпільна преса. У зв’язку з посиленням переслідувань її видання надзвичайно утруднювалося. Тому переважна їх більшість друкувалась за кордоном. Першим західноукраїнським молодіжним комуністичним  органом став журнал «Наш стяг», заснований у другій половині 1921 р. гуртком Галицької комуністичної молоді в Австрії. В січні 1922 р. у Львові вийшов перший номер журналу «Спартак», органу гуртка студентської комуністичної молоді Східної Галичини. Підпільні видання поширювали ідеї марксизму та твори Володимира Ілліча Леніна.

Не мало було серед тогочасних комсомольців західної України справжніх героїв, які повністю віддавали себе боротьбі за соціалізм. Грозою для польських окупантів був партизанський загін «Червона дванадцятка», що діяв у Заліщицькому повіті на Тернопільщині, на чолі з Степаном Мельничуком та Петром Шереметою, уродженцями Івано-Франківщини. Дванадцять добровольців вирішили організувати бойовий партизанський загін для боротьби з польськими окупантами. Звістка про загін сміливців швидко розійшлася по навколишніх селах, закликаючи народ не миритися з поневоленням. Польський уряд кинув проти «Червоної дванадцятки» великі військові і поліцейські сили, загін було розгромлено, його керівників – схоплено. Влада звинуватила керівників загону в бунтарстві, у намірі «відірвати частину від цілості», тобто Галичину від Польщі. Суд засудив Степана Мельничука і Петра Шеремету до страти. «У боротьбі за визволення нашого бідного, нещасного, віками пригніченого народу я за годину віддам цьому народові найдорожче, що тільки може віддати людина... Я загину, але ідея, за яку я йшов, не пропаде. Вона буде жити в серцях мільйонів українського трудящого люду...», - писав С. Мельничук в останніх листах до товаришів і рідних.

У 1923 р. після приєднання комсомольських організацій Луцького округу, Рівненщини та Холмщини Комуністичну спілку молоді Східної Галичини було перейменовано в Комуністичну спілку молоді Західної України. Утворення Комсомолу східної Галичини – бойового авангарду західноукраїнської  молоді – знаменувало новий етап у розвитку молодіжного революційного руху на Західній Україні. З перших днів існування КСМСГ стала складовою частиною Ленінського Комсомолу України. Революційна боротьба молоді на Західній Україні розвивалась при всебічному сприянні і підтримці з боку ЛКСМ України. Виявляючи турботу про західноукраїнську молодь, що жила в умовах тяжкого соціального і національного гніту в Польщі, бюро ЦК ЛКСМУ 13 січня 1926 р. визначило і затвердило шефство окружкомів ЛКСМ України над західноукраїнськими організаціями. Над сімома західноукраїнськими комсомольськими організаціями взяли шевство 16 комсомольських окружних організацій Радянської України. У 1925 році КПЗУ і КСМЗУ розробили організаційні заходи діяльності піонерської організації на Західній Україні, визначили її завдання і зміст роботи. При ЦК КСМЗУ було створене центральне бюро піонерської організації, що дістала назву «Червоний піонер Західної України». Піонерські організації організовувались та працювали у підпіллі.  У 1932 – 1935 рр. піонерські організації діяли на всіх західноукраїнських землях. У 1933 р. у Польщі налічувалось 6 тис. піонерів. Вони брали участь у розповсюдженні відозв, листівок, страйках.

Під керівництвом партійних організацій, комсомольські організації брали активну участь у русі солідарності з іспанським народом. З перших днів героїчної боротьби іспанського народу проти фашизму чимало комуністів і комсомольців висловили бажання поїхати добровольцями в Іспанію. Українці-антифашисти на перших порах входили до різних інтернаціональних бригад і батальйонів. Польський батальйон ім. Домбровського був перетворений у бригаду, до складу якої входила і рота ім. Шевченка. ЇЇ сформовано 8 липня 1937 р. переважно з уродженців Західної України та добровольців з кіл української трудової еміграції.

Велику допомогу надали комуністи і комсомольці частинам Червоної Армії під час визволення Західної України у вересні 1939 р. Значну організаторську роботу було проведено на Волині. Ще до приходу Червоної Армії в Луцькому, Володимир-Волинському, Ковельському та інших повітах були утворені повітові та сільські ревкоми. 18 вересня 1939 р. комсомольці с. Рожнів вступили у бій з білополяками, які тікали з награбованим у Румунію. Комсомолець Августин Євчук, який вивісив червоний прапор на Станіславській ратуші, загинув.

Сьогодні ми, звичайно, працюємо в інших умовах, ніж наші попередники. Ми неодмінно повинні цікавитись і знати нашу комсомольську історію, використовувати методи роботи у боротьбі проти капіталізму. Адже сьогодні молодь знову позбавлена належної державної підтримки, з кожним роком стає усе складніше одержати якісну вищу освіту, медичне обслуговування, знайти роботу за спеціальністю, створити і матеріально забезпечити сім’ю, виховувати дітей, розвивати творчі здібності. Тому комсомол разом з Комуністичною партією України активно бореться за права молоді, народовладдя і соціалізм.

Ігор Міглачов,

секретар ЦК ЛКСМУ,

перший секретар Івано-Франківського ОК ЛКСМУВы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях