ВІДБУЛИСЯ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ЛІВИЙ МАРШ: ПРАЦЯ, ЗАРПЛАТА, ЗАХИСТ”


28 травня 2015 року в місті Києві відбулися Установчі збори Всеукраїнської громадської організації «Лівий марш: праця, зарплата, захист».

З доповіддю «За згуртування сил прихильників соціалізму» виступив Петро Симоненко.

Після обговорення збори постановили утворити Всеукраїнську громадську організацію «Лівий марш: праця, зарплата, захист». Скороченим найменуванням організації визначено: «Лівий марш».

Прийнято рішення вважати установчі збори засновників ВГО «Лівий марш: праця, зарплата, захист» першим, установчим з'їздом «Лівий марш».

Серед головних цілей діяльності ВГО «Лівий марш» визначено сприяння формуванню і вираженню волі громадян України, які дотримуються лівих поглядів на розвиток суспільних процесів, розділяють ідеї соціальної справедливості, виступають за утвердження гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону.

Діяльність організації, насамперед, буде спрямована на захист і реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина, таких як право на працю і заробітну плату, право на соціальний захист, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Також «Лівий марш» домагатиметься запровадження дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування.

Ще одним важливим напрямком діяльності організації є формування та мобілізація громадської думки щодо супротиву незаконним діям органів влади, спрямованим на звуження конституційних прав і свобод людини і громадянина.

«Лівий марш» сприятиме участі громадян у виборах Президента України, до Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, в загальнодержавних та місцевих референдумах.

Установчі збори затвердили Статут ВГО «Лівий марш: праця, зарплата, захист», доручили Правлінню Центральної Колегії вносити відповідні уточнення до Статуту, необхідні для здійснення реєстраційних дій.

Також обрано Центральну Колегію «Лівий марш» у кількості 127 осіб, а також Центральну Ревізійну Комісію у кількості 30 осіб.

Петра Симоненка і Адама Мартинюка визначено особами, які мають право представляти ВГО «Лівий марш: праця, зарплата, захист» у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені організації без додаткового уповноваження.

Прес-служба


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях