Про утворення Всеукраїнського громадського об’єднання лівих і лівоцентристських політичних партій і громадських організацій “ЛІВА ОПОЗИЦІЯ”


Р І Ш Е Н Н Я

Установчих зборів засновників Всеукраїнського громадського об’єднання лівих

і лівоцентристських політичних партій і громадських організацій

"ЛІВА ОПОЗИЦІЯ"

ПРО УТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЛІВИХ

І ЛІВОЦЕНТРИСТСЬКИХ ПАРТІЙ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ "ЛІВА ОПОЗИЦІЯ"

Установчі збори засновників Всеукраїнського громадського об’єднання опозиційних політичних партій і громадських організацій

п о с т а н о в л я ю т ь:

1. Утворити Всеукраїнське об’єднання лівих і ліво- центристських партій, громадських організацій, інших представників громадянського суспільства "ЛІВА ОПОЗИЦІЯ".

2. Метою (цілями) об’єднання вважати:

- об"єднання зусиль і координацію дій опозиційних діючому в Україні режиму політичних партій і громадських організацій у справі обстоювання і захисту конституційних прав і свобод громадян на мирне, безпечне життя і благополуччя, на свободу переконань, думки і слова, забезпечення високих соціальних стандартів життя;

- сприяння утвердженню в Україні і розвитку загальновизнаних в Європі і в світі стандартів демократії - верховенства права, демократичних виборів, справедливого правосуддя; протидію авторитаризму, беззаконню і сваволі;

- наповнення реальним змістом конституційних визначень України як демократичної, правової, соціальної держави;

- негайне припинення кровопролиття на Сході країни, мирне врегулювання конфлікту на основі неухильного виконання Мінських домовленостей і децентралізації влади як неодмінної умови збереження єдності України;

- відновлення і підтримання добросусідських, рівноправних і взаємовигідних відносин з Російською Федерацією і Республікою Бєларусь;

- відмову від згубного для України неолібералістського курсу так званих реформ, нав"язаних Міжнародним валютним фондом, припинення соціального геноциду;

- впровадження соціально-економічної моделі розвитку Украіни на засадах соціальної справедливості і народовладдя, опорі на вітчизняний інтелектуальний, кадровий потенціал, природні і технічні ресурси, здійснення нової індустріалізації України, переведення її економіки на сучасну високотехнологічну, інноваційну основу, піднесення сільськогосподарського виробництва, соціально-культурне відродження українського села;

- послідовне проведення у внутрішній і зовнішній політиці держави принципових положень Декларації про державний суверенітет Украіни з гарантуванням її позаблокового (нейтрального) статусу;

- неухильне дотримання закріплених у Декларації прав національностей принципів і норм міжнародного права у сфері міжнаціональних відносин;

- надання статусу другої державної російській мові;

- рішучу протидію приниженню і зраді ратного і трудового подвигу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, реабілітації і героїзації пособників гітлерівських окупантів.

З. Затвердити текст Маніфесту Всеукраїнського об’єднання "ЛІВА ОПОЗИЦІЯ".

Головуючий Установчих зборів

Г. Крючков

Секретар зборів

В. Буткалюк

12 червня 2015 року

м. Київ


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях