ВІДВЕРНУТИ НЕБЕЗПЕЧНУ ДИСКРИМІНАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАІНИ Заява Президії ЦК Компартії України (оновлено)

ВІДВЕРНУТИ НЕБЕЗПЕЧНУ ДИСКРИМІНАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАІНИ
Заява Президії ЦК Компартії України (оновлено)


25 вересня цього року, в Міжнародний день регіональних мов, Президент України П. Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою України під тиском європейських інституцій Закон України «Про освіту» (в новій редакції), згідно з яким має здійснюватися реформування загальноосвітньої школи в Україні.   Ряд положень цього документа містять, за висновком провідних фахівців в освітянській сфері, деструктивні, суспільно небезпечні і явно дискримінаційні положення, які брутально порушують загальновизнані у демократичному світі і декларовані в Конституції України права людини і громадянина.

Цим законом запроваджується  12-річна середня освіта. Зменшується з 22-х до 9-ти кількість предметів, обов’язкових для вивчення у загальноосвітній школі. Серед предметів, вивчення яких не буде обов’язковим, - фізика, математика, хімія, біологія, без знання основ цих наук хоча б на елементарному рівні людині важко пристосуватися до життя у сучасному світі. В наш час, коли переважна більшість дітей приходить до школи, вже знаючи азбуку, вміючи рахувати, а багато хто й користуватись інтернетом, вивчення таблиці множення, додавання і відмінювання передбачається уже після закінчення 1-го і 2-го класів. Знижуються  критерії оцінювання знань. Вводяться інші псевдоновації, запровадження  яких призведе до різкого погіршення освітньої підготовки та виховання підростаючих поколінь, примітивізації шкільного навчання і в кінцевому підсумку - до дебілізаціі суспільства, що є заповітною метою США та західних держав.

Серйозного удару по реалізації  конституційних положень стосовно забезпечення доступності і безоплатності освіти у державних і комунальних навчальних закладах завдасть  передбачуване законом  скорочення мережі шкіл і чисельності педагогічних кадрів, насамперед у сільській місцевості, перекладання  тягаря фінансових витрат на регіональні й місцеві бюджети.            Особливу стурбованість викликають положення закону  щодо мови навчання. Згідно з ним з 1 вересня наступного року діти  з національних меншин зможуть отримувати  рідною мовою   лише дошкільну і початкову освіту.  А вже з п‘ятого класу зможуть навчатися тільки українською мовою. З 1 вересня 2020  року освіта стане повністю україномовною, у тому числі  й для молодших класів.  Це означає, що в Україні не стане шкіл для національних меншин з рідною мовою навчання, яких ще недавно було кілька тисяч. Буде завдано важкого удару по численних громадах угорців, румунів, молдаван, болгар, не кажучи вже про мільйони росіян.

Все це є грубим порушенням положень  статті 10 Конституції України стосовно гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України та статті 53, згідно з якою громадянам, котрі належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах, а також міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких для України надано українським парламентом, передусім Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

Засліплені патологічним націонал-шовінізмом, інспіратори недолугого закону, нав’язуючи  форсований перехід на навчання лише державною мовою, створюють юридичні передумови для дискримінації за цією ознакою дітей етнонаціональних спільнот (болгар, молдаван, росіян, ромів, румунів, словаків, угорців та інших), які становлять до третини українського соціуму. До того ж, поглибляться ризики збіднення змісту шкільного навчання, браку вчителів, підготовлених і  здатних працювати в поліетнічних поселеннях, місцях компактного проживання іномовних співвітчизників, що створює загрози соціально-культурних конфліктів на мовному ґрунті, ще більшого загострення розколу в суспільстві, звуження  можливостей  інтеграції українців у європейський інформаційний простір. Було б непростимою наївністю розраховувати на те, що за таких умов зміцнюватимуться позиції державної - української мови.

Особливу небезпеку становить неприхована русофобська спрямованість нового закону про освіту. Його реалізація призведе до остаточноі ліквідації російськомовних шкіл і бібліотечних фондів, зниження науково-технічного і культурного рівня багатьох верств населення, передусім управлінців, дослідників, митців, інженерних кадрів. Фактичне знищення українсько-російської двомовності, що стала величезним надбанням нашого народу, означатиме, по суті, його інтелектуальне, духовне і культурне обкрадання, оскільки позбавить доступу не тільки до унікальної російської літератури, в цілому культури і науки, а й до надбань світової науки і культури, з якими наші люди мають можливість знайомитись у багатьох випадках саме  російською мовою. Це буде ще одним злочином неонацистського режиму проти власного народу, якому не може бути виправдання. Неминучим стане ослаблення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів, інвестиційних можливостей прикордонних регіонів, погіршення міжнародного іміджу України.

Ухваленням згаданого  закону неонацистський режим, встановлений в Україні після державного перевороту 2014 року, фактично відкрито підтвердив, що попри гучні заяви він ні про яку  "реінтеграцію окремих районів Донбасу"  і "повернення Криму", припинення братовбивчої війни не думає. Адже ухвалення дискримінаційного і репресивного, в основі своїй русофобського закону може лише посилити в Донбасі і Криму несприйняття цього режиму, ненависть до нього. Не можна забувати, що трагічні події в нашій країні останніх років були спровоковані саме агресивним наступом неонацистів на мовні права російськомовного населення.

Ухвалений українським парламентом закон, закріплена в ньому норма щодо мови навчання  викликали вкрай негативну реакцію в сусідніх країнах — Угорщині, Румунії, Молдові, Болгарії, Польщі, деяких інших. Будапешт фактично оголосив Києву у зв"язку з цим холодну дипломатичну війну. У повідомленні МЗС цієї країни відзначається, що з ухваленням «ганебного» закону Україна «може забути про інтеграцію до Європи». А керівник зовнішньополітичного відомства заявив: «Угорщина блокуватиме будь-які ініціативи, вигідні Україні, у міжнародних організаціях, особливо в ЄС». Президент Румуніії на знак протесту відмінив візит до України, який намічався на жовтень цього року. Міністри Болгарії, Угорщини, Греції, Румунії підписали попереджувального листа Міністерству закордонних справ Украіни, в якому висловили занепокоєння з приводу нового закону. Серйозну заяву з цього приводу прийняли обидві палати Федеральних Зборів Російської Федерації.

На жаль, cтурбованості з цього приводу не висловили європейські інституції — Європарламент і Парламентська Асамблея Ради Європи.

Небезпечні мовні нововведення негативно сприймають також  місцеві ради західних, східних і південних регіонів України.

Однак той факт, що  гарант Конституції президент П.Порошенко попри негативну реакцію в Україні і в сусідніх європейських країнах підписав антиконституційний закон, свідчить про те, що для верховодів нинішнього правлячого в Україні режиму жодних стримуючих чинників не існує, на законні, природні права громадян своєї країни їм начхати. Їх влаштовує позитивна реакція на їхні дії правлячих кіл Сполучених Штатів Америки, в служінні яким вони вбачають свій найперший обов"язок. Свідченням того є й плани режиму перевести слов’янський алфавіт (кирилицю) на латинський шрифт.

Президія Центрального Комітету Компартії України рішуче засуджує прийняття Верховною Радою і введення в дію Президентом України дискримінаційного закону про освіту, закликає громадськість вимагати його скасування і приведення мовного законодавства  у відповідність  з нормами Конституції та прогресивною світовою практикою, загальносуспільними цілями, в національних інтересах України.

Комуністи підтримують виступи співвітчизників проти наступу правлячого режиму на їхні законні права, підтримують  дії, спрямовані на забезпечення усім громадянам можливостей навчати своїх дітей рідною мовою.

28 вересня 2017 року


ПРЕДОТВРАТИТЬ ОПАСНУЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ УКРАИНЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Президиума Центрального Комитета

Коммунистической партии Украины

25 сентября с.г., в Международный день региональных языков, Президент Украины Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины под давлением европейских институтов Закон Украины «Об образовании» (в новой редакции), согласно которому должно осуществляться реформирование общеобразовательной школы в Украине. Ряд положений этого документа содержат, по заключению ведущих специалистов в сфере образования, деструктивные, общественно опасные и явно дискриминационные положения, грубо нарушающие общепризнанные в демократическом мире и декларируемые в Конституции Украины права человека и гражданина.

Этим законом вводится 12-летнее среднее образование. Уменьшается с 22-х до 9-ти количество предметов, обязательных для изучения в общеобразовательной школе. Среди предметов, изучение которых не будет обязательным, — физика, математика, химия, биология, без знания основ этих наук хотя бы на элементарном уровне человеку трудно приспособиться к жизни в современном мире. В наше время, когда подавляющее большинство детей приходит в школу, уже зная азбуку, умея считать, а многие и пользоваться интернетом, изучение таблицы умножения, сложения и склонения предполагается уже после окончания 1-го и 2-го классов. Снижаются критерии оценивания знаний. Вводятся другие псевдоновации, внедрение которых приведет к резкому ухудшению образовательной подготовки и воспитания подрастающих поколений, примитивизации школьного обучения и в конечном итоге — к дебилизации общества, что является заветной целью США и западных государств.

Серьезный удар по реализации конституционных положений об обеспечении доступности и бесплатности образования в государственных и коммунальных учебных заведениях нанесет предусматриваемое законом сокращение сети школ и численности педагогических кадров, прежде всего в сельской местности, перекладывание бремени финансовых затрат на региональные и местные бюджеты.

Особую обеспокоенность вызывают положения закона о языке обучения. Согласно ему с 1 сентября следующего года дети из национальных меньшинств смогут получать на родном языке только дошкольное и начальное образование. А уже с пятого класса смогут учиться только на украинском языке. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным, в том числе и для младших классов. Это означает, что в Украине не останется школ для национальных меньшинств с родным языком обучения, которых еще недавно было несколько тысяч. Будет нанесен тяжелый удар по многочисленным общинам венгров, румын, молдаван, болгар, не говоря уже о миллионах русских.

Все это является грубым нарушением положений статьи 10 Конституции Украины относительно гарантирования свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины и статьи 53, согласно которой гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях, а также международных договоров, согласие на обязательность которых для Украины дано украинским парламентом, прежде всего Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года.

Ослепленные патологическим национал-шовинизмом, инспираторы неуклюжего закона, навязывая форсированный переход на обучение только на государственном языке, создают юридические предпосылки для дискриминации по этому признаку детей этнонациональных сообществ (болгар, молдаван, русских, цыган, румын, словаков, венгров и других), которые составляют до трети украинского социума. К тому же, усугубятся риски обеднения содержания школьного образования, нехватки учителей, подготовленных и способных работать в полиэтнических поселениях, местах компактного проживания иноязычных соотечественников, что создает угрозы социально-культурных конфликтов на языковой почве, еще большего обострения раскола в обществе, сужения возможностей интеграции украинцев в европейское информационное пространство. Было бы непростительной наивностью рассчитывать на то, что в таких условиях будут укрепляться позиции государственного — украинского языка.

Особую опасность представляет неприкрытая русофобская направленность нового закона об образовании. Его реализация приведет к окончательной ликвидации русскоязычных школ и библиотечных фондов, снижению научно-технического и культурного уровня многих слоев населения, прежде всего управленцев, исследователей, работников искусств, инженерных кадров. Фактическое уничтожение украинско-русского двуязычия, ставшего огромным достоянием нашего народа, означает, по сути, его интеллектуальное, духовное и культурное обкрадывание, поскольку лишит доступа не только к уникальной русской литературе, в целом культуре и науке, но и к достижениям мировой науки и культуры, с которыми наши люди имеют возможность знакомиться во многих случаях именно на русском языке. Это будет еще одним преступлением неонацистского режима против собственного народа, чему нет оправдания. Неизбежны ослабление интеллектуального потенциала, трудовых ресурсов, инвестиционных возможностей приграничных регионов, ухудшение международного имиджа Украины.

Принятием упомянутого закона неонацистский режим, установленный в Украине после государственного переворота 2014 года, фактически открыто подтвердил, что, несмотря на громкие заявления, он ни о какой "реинтеграции отдельных районов Донбасса" и "возвращении Крыма", прекращении братоубийственной войны не думает. Ведь принятие дискриминационного и репрессивного, в основе своей русофобского закона может только усилить в Донбассе и Крыму неприятие этого режима, ненависть к нему. Нельзя забывать, что трагические события последних лет в нашей стране были спровоцированы именно агрессивным наступлением неонацистов на языковые права русскоязычного населения.

Принятый украинским парламентом закон, закрепленная в нем норма о языке обучения вызвали крайне негативную реакцию в соседних странах — Венгрии, Румынии, Молдове, Болгарии, Польше, некоторых других. Будапешт фактически объявил Киеву в связи с этим холодную дипломатическую войну. В сообщении МИД этой страны отмечается, что с принятием «позорного» закона Украина «может забыть об интеграции в Европу». А руководитель внешнеполитического ведомства заявил: «Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС». Президент Румынии в знак протеста отменил визит в Украину, намечаемый на октябрь с.г. Министры Болгарии, Венгрии, Греции, Румынии подписали предупредительное письмо Министерству иностранных дел Украины, в котором выразили обеспокоенность по поводу нового закона. Серьезное заявление по этому поводу приняли обе палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

К сожалению, озабоченности по этому поводу не выразили европейские институты — Европарламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы.

Опасные языковые нововведения негативно воспринимают также местные советы западных, восточных и южных регионов Украины.

Однако тот факт, что гарант Конституции президент П.Порошенко,несмотря на негативную реакцию в Украине и в соседних европейских странах, подписал антиконституционный закон, свидетельствует о том, что для заправил нынешнего правящего в Украине режима никаких сдерживающих факторов не существует, на законные, естественные права граждан своей страны им плевать. Их устраивает положительная реакция на их действия правящих кругов Соединенных Штатов Америки, в служении которым они видят свой первейший долг. Свидетельством тому являются и планы режима перевести славянский алфавит (кириллицу) на латинский шрифт.

Президиум Центрального Комитета Компартии Украины решительно осуждает принятие Верховной Радой и ввод в действие Президентом Украины дискриминационного закона об образовании, призывает общественность требовать его отмены и приведения языкового законодательства в соответствие с нормами Конституции и прогрессивной мировой практикой, в национальных интересах Украины.

Коммунисты поддерживают выступления соотечественников против наступления правящего режима на их законные права, поддерживают действия, направленные на обеспечение всем гражданам возможностей обучать своих детей на родном языке.

28 сентября 2017 года


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях