ПРО ПОЛІТИЧНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ І ДІЇ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ В СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ Постанова обєднаного Пленуму ЦК і ЦКК Компартії України

ПРО ПОЛІТИЧНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ І ДІЇ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ В СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ
Постанова об'єднаного Пленуму ЦК і ЦКК Компартії України


2017 рік - рік століття Великої Жовтневої соціалістичної революції ознаменований дальшим згуртуванням і активізацією міжнародного комуністичного і робітничого руху, що продемонстрували ювілейні заходи в Санкт-Петербурзі (Ленінграді) і Москві.

Водночас поглиблення загальної кризи світового капіталізму обумовило наростання міжімперіалістичних суперечностей, появу відцентрових тенденцій в об'єднаннях капіталістичних держав і окремих країнах, перетворення міжнародного тероризму на серйозну небезпеку, призвело до надзвичайного загострення міжнародної обстановки, насамперед до тотального протистояння Заходу і Росії. Світ, по суті, повернувся до часів "холодної війни", хід та інтенсивність якої визначаються безпрецедентною мілітаризацією економіки і політики Сполучених Штатів Америки, що поступово втрачають роль одноосібно правлячої в світі держави,

У цій ситуації Україна, політичний режим якої, встановлений в результаті лютневого (2014 р.) державного перевороту, зайняв в інтересах компрадорських олігархічних структур та агресивних націонал - радикальних кіл прозахідну, антиросійську позицію, опинилася в становищі, що загрожує її існуванню як єдиної, незалежної держави.

Триває деіндустріалізація і занепад вітчизняної економіки, розвалюється фінансова система, відбувається катастрофічне зниження життєвого рівня переважної більшості народу. Стає дедалі очевиднішою втрата Україною політичного і економічного суверенітету, фактичний перехід її під зовнішнє управління. Всупереч Декларації про державний суверенітет України внутрішню, зовнішню, військову політику визначають, багато конкретних кадрових та інших рішень безцеремонно диктують Сполучені Штати Америки, Європейський союз, Міжнародний валютний фонд, НАТО. Реалізуючи рішення вищих державних органів про надання Україні багатомільйонної військової допомоги, смертоносної зброї, США фактично втрутилися у війну панівного в нашій країні режиму проти власного народу. Це ставить під загрозу реалізацію Мінських домовленостей, мирне врегулювання конфлікту на Сході України.

Зростає небезпека перетворення його у разі найменшої провокації в повномасштабну війну з Росією.

Посилюється диктаторський, репресивний, в сутності фашистський характер правлячого режиму. В руках президента зосереджуються повноваження, не передбачені Конституцією України. В тому числі йому надано право оголошувати воєнний стан в окремих місцевостях і застосовувати Збройні сили проти власного народу, що дає главі державі можливість відкласти президентські і парламентські вибори, залишатись при владі і після завершення конституційних повноважень. Водночас правлячий блок роздирається внутрішніми протиріччями, жорстокою внутрівидовою боротьбою за доступ до важелів влади і державної годівниці. Всі правлячі структури і посадові особи, включаючи президента, уряд, парламент, правоохоронні та інші органи, втратили довір і підтримку переважної більшості громадян. В суспільстві наростають протестні настрої. Проте вони ще не набрали організованого характеру чіткого класового протистояння. Багато людей піддаються впливу безпрецедентної соціальної демагогії політиканів, які безсоромно використовують гасла лівих сил, передусім Комуністичної партії.

Триває наступ на конституційні права і свободи громадян. Розтоптано Основний Закон держави, принцип верховенства права, презумпцію невинуватості. Громадяни фактично позбавлені можливості захищати свої права.

Правлячому режиму вдалося торік провести низку нав'язаних Заходом псевдореформ (судову, податкову, пенсійну, охорони здоров'я, правоохоронних органів та інші), жодна з яких не принесла поліпшення ні життя наших громадян, ні становища в державі.

Створення численних антикорупційних органів не зменшило масштабів безпрецедентної корупції.

Бездарною кадровою політикою знищується професіоналізм на багатьох напрямах управлінської діяльності.

На збереження і зміцнення позицій антинародного і антинаціонального режиму спрямовуються масштабне, починаючи  з дитячих дошкільних установ, нав'язування людиноненависницької нацистської ідеології, нова, не бачена ще хвиля антикомуністичного психозу і русофобської істерії, проведена методами середньовічних варварів і сучасних вандалів, ганебна протиконституційна кампанія так званої декомунізації, паплюження правди про наше соціалістичне минуле, знищення історичної пам'яті нашого народу.

Чотири роки режим намагається, всупереч Конституції, добитися - за відсутності підстав - судової заборони діяльності Комуністичної партії України, вдаючись до адміністративного і судового тиску, терору, тортур, залякування її членів. Партія фактично позбавлена можливості легально використовувати права і можливості, надані Основним Законом держави.

Якісно новим моментом у боротьбі правлячого режиму проти опозиційних, справді патріотичних сил стало створення під егідою правоохоронних органів і агресивних фашистського типу формувань так званих "національних дружин" - озброєних банд бойовиків для придушення можливих протестних виступів.

Все це створює небезпечну ситуацію, яка загрожує знищенням залишків демократії, поглибленням розколу в нашому суспільстві, новими конфліктами і кровопролиттям.

Враховуючи вищенаведене, Центральний Комітет і Центральна Контрольна Комісія Компартії України визначають за необхідне звернутись до народу України з Відозвою, в якій викласти наше бачення ситуації, що складається в країні, закликати співвітчизників до організованої боротьби за свої права, за здійснення в інтересах трудящих перетворень, які виведуть Україну з глибокої, всеохоплюючої кризи, повернуть її в коло передових держав.

Об'єднаний Пленум Центрального Комітету

і Центральної Контрольної Комісії Компартії України

постановляє:

1. Текст Відозви "За мир і соціальну справедливість" затвердити (додається).

Зобов'язати регіональні і місцеві комітети, первинні партійні організації розгорнути активну роботу з тим, щоб довести зміст Відозви до якнайширших верств нашого народу, використати його в повсякденній роботі по мобілізації трудящих на організовану боротьбу проти антинародної політики правлячого режиму виразників інтересів олігархів і неонацистів - послідовників прислужників фашистських окупантів часів Великої Вітчизняної війни.

2. Підсумки Пленуму обговорити протягом лютого-березня ц.р. на пленумах партійних комітетів і зборах у первинних партійних організаціях.

3. З урахуванням положень доповіді тов.Симоненка П. М., матеріалів Пленуму Президії ЦК, партійним комітетам усіх рівнів розробити конкретні заходи по оптимізації роботи кожної організаціі.

Пленум особливо наголошує на тому, що в ситуації, яка склалася, наші зусилля мають бути зосереджені насамперед на тому, щоб попри репресії, залякування, терор зберегти партію, її структури, кадри, інформаційні ресурси, зв'язки з масами, захистити правду історії радянського періоду, використати всі можливості, які гарантовані Конституцією України, для доведення до широких мас позиції нашої партії з принципових питань життя суспільства.

4. Контроль за виконанням постанови Пленуму покласти на Президії  Центрального Комітету і Центральної Контрольної Комісії Компартії України.

Київ

17 лютого 2018 року


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях