Сергій Гордієнко: Національний природний парк «Нижньосульський»: благо чи проблема для жителів територіальних громад?


Ні в кого не виникає сумніву в необхідності збереження рідної природи. Споконвіку люди бережно ставилися до середовища, в якому живуть. Потужні процеси комерціалізації і винищення нашої природи приніс на наші території «дикий капіталізм», в якому, з метою наживи, стало винищуватися все.

Неоднозначну реакцію в селах Оржицького, Семенівського, Глобинського і Чорнобаївського районів викликав Указ Президента України № 155/2010 від 10.02.2010 р. «Про створення національного природного парку «Нижньосульський». До території парку «Нижньосульський» погоджено і включено 18635,11 гектара земель державної власності, у тому числі 1315 гектарів земель, які вилучаються у Державного підприємства «Золотоніське лісове господарство» і надаються парку в постійне користування, 441,3 гектара земель запасу на території Оржицького району та 431 гектара земель запасу на території Семенівського району, які надаються парку в постійне користування, та 16447,81 гектара земель, які включаються до складу національного природного парку. В нашому районі землі на територіях Великоселецької, Онішківської, Плехівської, Чутівської сільських рад.

На перший погляд такому можна лише б радіти. Але, знаючи про гіркий досвід інших областей, «приклад Лозинського», подібні окремі проблеми у сусідніх районах, про можливість передачі парку в оренду бізнесовим структурам, територіальні громади районів, в основному, категорично відмовилися надавати погодження на його утворення на своїх землях. Декілька спроб і шалений тиск на сільських голів для «яничар Ющенка» закінчилися безрезультатно.

Всупереч волі людей тодішні «помаранчеві керманичі» районів у великій таємниці одноосібно «благословили» цей проект. В останні дні своєї каденції В.Ющенко видав вищезгаданий Указ і національний природний парк було створено.

Люди обурилися і висловили на мою адресу пропозиції довести до Президента України В.Януковича факти порушення чинного законодавства при утворенні парку та просили звернутися до новопризначених керівників районних і обласних адміністрацій з вимогою відкликати погодження на утворення парку, даного «помаранчевою» владою як такого, що суперечить волі територіальних громад (в Чорнобаївському районі було зібрано до 10 тис. підписів проти його утворення).

12 березня 2010 року мною було скеровано відповідне депутатське звернення до Президента України Януковича В.Ф. «Про необхідність скасування чи призупинення дії Указу Президента України В.Ющенка №155/2010 «Про утворення національного природного парку «Нижньосульський», як такого, що прийнятий, незважаючи на категоричну незгоду територіальних громад Оржицького, Семенівського, Глобинського районів Полтавської області, Чорнобаївського району Черкаської області та всупереч чинному законодавству України» в ньому говорилося: «Шановний Вікторе Федоровичу! До мене звернулися представники територіальних громад Оржицького, Семенівського, Глобинського районів Полтавської області, Чорнобаївського району Черкаської області з приводу того, що, незважаючи на їх категоричну незгоду, Президентом України В.Ющенком був підписаний Указ №155/2010 «Про утворення національного природного парку «Нижньосульський».

Цьому передували багатомісячні спроби місцевих адміністрацій переконати і залякати працівників органів місцевого самоврядування цих районів у необхідності прийняття рішень про ініціювання та схвалення утворення такого парку.

Неодноразово проводилися сесії місцевих рад, сільські сходи, але погодження територіальні громади на створення національного природного парку на своїх територіях не дали. Тим більше, що дані території є заказниками, а функції, що покладаються на національні парки, є фактично ідентичними.

З ініціативи громадян в зазначених районах збиралися підписи проти недопустимості створення НПП « Нижньосульський». Лише в Чорнобаївському районі Черкаської області таких підписів було зібрано декілька тисяч, про що було повідомлено районні і обласні органи влади.

Не отримавши погоджень і ігноруючи рішення територіальних громад, голови місцевих адміністрацій підписали погодження і розпорядження про це.

На підставі цього, всупереч положенням Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про природно-заповідний фонд України» було ініційовано та прийнято цей Указ.

Прийнятий під кінець каденції Президента В.Ющенка, як і багато інших його «дивних указів» викликав великий суспільний резонанс у зазначених регіонах. Люди справедливо відмічають, що думка територіальних громад і людей для місцевих керівників і найвищих посадовців держави нічого не значить. Вони вбачають у цьому загрозу наступної передачі в оренду цих земель приватним структурам та позбавлення доступу місцевого населення до споконвічних природних територій.

Виходячи з цього, шановний Вікторе Федоровичу, жителі сіл зазначених районів просять Вас доручити провести ґрунтовну перевірку законності прийняття цього документа та призупинити, чи скасувати відповідний акт як такий, що прийнятий з порушенням чинного законодавства та всупереч волі територіальних громад і населення, що проживають на цих територіях. З повагою, народний депутат України С.В.Гордієнко». Відповідь базувалась на тому, що це погоджено місцевою владою.

З трибуни Верховної Ради України, за клопотанням громад мною було підготовлено та озвучено 4 червня 2010 року депутатський запит «Щодо необхідності відкликання погоджень, підписаних колишніми керівниками місцевих адміністрацій про утворення національного природного парку "Нижньосульський" на підвідомчих територіях як таких, що надані, незважаючи на категоричну незгоду територіальних громад Оржицького, Семенівського, Глобинського районів Полтавської області, Чорнобаївського району Черкаської області та всупереч чинному законодавству України», до голів Полтавської і Черкаської облдержадміністрацій та голів адміністрацій районів, на території яких утворено парк.

У відповідь керівники районних адміністрацій надіслали свої листи, що вони відкликають погодження, а обласні адміністрації вважали, що в цьому немає необхідності.

Коло замкнулося. Стало зрозуміло, що думка територіальних громад нічого не варта. Парку бути.

4 листопада 2011 року Міністерство екології та природних ресурсів України прийняло Наказ за №435 «Про затвердження Положення про національний природний парк «Нижньосульський» (Юридична та поштова адреса Парку: вул. Леніна, 1, с. Погребняки, Семенівський район, Полтавська область, 38221).

Людей цікавить, які завдання парку та режим його роботи? Як це вплине на кожного, хто схоче відпочити на «рідній природі» (Докладно мовою Наказу для зацікавлених осіб) : «2.2. Основними завданнями Парку є: -збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів та природних об’єктів на його території; створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів; організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття; відродження місцевих традицій природокористування, осередків місцевих художніх промислів та інших видів народної творчості; проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо».

Який буде режим на території парку ( мова наказу): «4.2. На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони: заповідна зона; зона регульованої рекреації; зона стаціонарної рекреації; господарська зона.

Для кожної зони з урахуванням її наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

4.2.1. Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме: будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Парку та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження ґрунтового покриву, порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково - обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

використання природних ресурсів з порушенням вимог законодавства.

Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації в установленому порядку, дозволяється:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території, спорудження в установленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

В разі термінової необхідності за клопотанням НТР Парку, з дозволу Мінприроди, можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених Проектом організації території.

4.2.2. Зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць.

На території цієї зони забороняється:

рубки лісу головного користування, прохідні рубки, будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з діяльністю Парку, розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

проїзд та стоянка стороннього автомобільного та гужового транспорту; організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені у встановленому порядку, у тому числі, адміністрацією Парку;

розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами дикорослих рослин і лісу;

порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон;

використання катерів та двигунових човнів з двигунами, за винятком спеціальних уповноважених на здійснення державного контролю органів державної влади, а також рятувальних служб;

інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку.

У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку:

проведення санітарних рубок і заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації території;

регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного законодавства;

обладнання туристичних та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалий відпочинок населення;

відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб;

здійснення любительського і спортивного рибальства;

використання в установленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб працівників Парку та громадян, які постійно проживають на його території у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до діючих нормативів на спеціально відведених для цього земельних ділянках.

4.2.3. Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів Парку.

В цій зоні можуть створюватися рекреаційні, туристичні комплекси.

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації.

4.2.4. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників та за погодженням НТР Парку.

4.3. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в тому числі мисливство.

4.4. У разі термінової необхідності за клопотанням НТР Парку, з дозволу Мінприроди, на території Парку можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха (в тому числі санітарні рубки, пов'язані з ліквідацією осередків шкідників та хвороб, усунення наслідків вітровалів, сніголомів, буреломів тощо), регулювання чисельності диких тварин та в інших цілях, що не передбачені Проектом організації території Парку.

4.5. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Парку та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, установлених Мінприроди.

Використання водних живих ресурсів та пересування плавзасобів в межах території Парку регулюється відповідним Режимом, що є невід’ємним додатком до Проекту організації території Парку».

Як буде фінансуватися його робота? В Положенні говориться: «9.1. Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Парку здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі - валюта) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», є спеціальними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Парку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку…

9.5. Адміністрація Парку може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку. Парк самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства».

Що це за перелік, «затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду» і що в нього входить: «Послуги, пов'язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності на території установ природно-заповідного фонду: екскурсії маркірованими маршрутами, екологічними стежками, на виставки, до музеїв, еколого-просвітницьких центрів, засновниками яких є зазначені установи; екскурсії до карстових печер.

2. Організація та проведення освітньо-виховних і природоохоронних заходів.

3. Послуги, пов'язані з науково-дослідницькою діяльністю з охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, проведенням експертизи та лабораторних аналізів.

II. Послуги, які можуть надаватися бюджетними установами у сфері господарської діяльності

1. Послуги, пов'язані із створенням умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду:

короткостроковий відпочинок (розбиття наметів і розкладання вогнищ у спеціально облаштованих та відведених для цього місцях);

любительське (спортивне) рибальство;

прогулянка (подорож) на велосипеді, на конях; полювання;

спуск гірською річкою на надувних плотах, човнах;подорож на яхті, катання на човнах, водних лижах, віндсерфінг.

2. Фотопослуги, послуги з проведення громадянами та організаціями відео-, кіно- та телевізійних зйомок у межах територій установ природно-заповідного фонду.

3. Перевезення туристів, відпочиваючих; користування автостоянками, пристанями (причалами), що належать установам природно-заповідного фонду.

4. Розміщення, проживання та харчування туристів, відпочиваючих.

5. Рекламно-видавнича діяльність.

6. Ветеринарні профілактичні та лікувальні послуги.

7. Реалізація тварин, що утримуються на територіях природно-заповідного фонду, їх продукції (молоко, м'ясо, яйця, пір'я, шкіра) та частин (шкаралупа яєць, чучела, черепи та скелети, шкіра, роги), складових частин зоологічних колекцій.

8. Збирання та реалізація лікарських рослин, трав, ягід, грибів.

9. Збирання та реалізація рослин і рослинної продукції як складових частин гербарних матеріалів.

10. Вирощування та реалізація рослин, саджанців, сіянців, насіння.

11. Реалізація продукції підсобних господарств.

12. Реалізація деревини та виробів з неї (сувенірів, столярних виробів).

13. Виготовлення та реалізація предметів декоративно-прикладного мистецтва.

14. Послуги з надання у користування автомототранспортних засобів, обладнання, майна, інструментів, що належать установам природно-заповідного фонду».

Які межі парку і його основних зон? Хто їх погодив? ( Карти-схеми погодження додаються).

Люди часто питають: «Що це за благо? А чи не з’являться на наших теренах «нові Лозинські»? Чи може будемо всі «дякувати помаранчевій владі»?».

Покаже час. Але в будь - якому випадку до думки людей і територіальних громад потрібно було прислухатися. Але всі «помаранчеві керівники (даруйте, більшість з них неначе щурі, втікаючи з корабля, тепер вже змінили колір і політичні уподобання), даючи погодження, на Вашу думку не зважали. Оце вам і демократія та законність, про яку вони так любили базікати!

С. Гордієнко

народний депутат України, фракція КПУ,

секретар Комітету Верховної Ради України з питань

державного будівництва та місцевого самоврядування


Ви можете обговорити цей матеріал на наших сторінках у соціальних мережах