ВРЯТУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ВІД ОСТАТОЧНОГО РОЗКРАДАННЯ! Заява ЦК Компартії України

ВРЯТУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ВІД ОСТАТОЧНОГО РОЗКРАДАННЯ!
Заява ЦК Компартії України


31 березня 2020 року Верховна Рада України проголосувала за закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обороту земель сільськогосподарського призначення». Він передбачає відкриття ринку землі в Україні з 1 липня цього року. Прийняття цього закону відбулося без проведення обіцяного Президентом Всеукраїнського референдуму, по-злочинницькому вночі, в період карантинних обмежень, коли люди не могли зібратися на акції протесту.

Президента та його обслугу не зупинило і те, що цей закон прийнято всупереч статтям 5, 8, 13, 14 Конституції і статті 121 Земельного кодексу України.

Для досягнення мети, поставленої перед Президентом, Парламентом та Урядом закордонними хазяями прийнято також інші правові акти, гарячково здійснюються практичні заходи щодо їх реалізації. Підписано указ про скасування мораторію на продаж землі. Намічено відповідні електронні аукціони. Місцевим елітам передано як хабар понад 2 мільйони гектарів сільгоспугідь, якими вони розпорядяться на власний розсуд. Готуються нормативні акти про зняття контролю з боку держави за їх використанням. Скасовується заборона продажу землі іноземцям, які зможуть отримати її у власність через заставні зобов'язання за банківськими кредитами та спільні сільськогосподарські підприємства. Пріоритетне право купувати угіддя передбачено тим, хто має ліцензії на видобуток корисних копалин. При цьому легалізується зняття верхнього шару чорноземів, що неминуче призведе до їх вивезення за межі країни.

В Україні триває знавісніла офіційна пропаганда для зомбування селян, які через зубожіння будуть змушені продавати за безцінь свої земельні ділянки.

Сьогодні українська земля перебуває в смертельній небезпеці! Але ж вона – остання власність народу, не розграбована ще повністю пануючим в країні олігархічно-клановим режимом, який продовжує прозахідний курс попередників, заради жалюгідних подачок і самозбереження, старанно, по-лакейськи виконує настанови керівництва США, обслуговує інтереси транснаціонального капіталу.

Запровадження ринку землі суперечить національним інтересам України, загрожує її безпеці та суверенітету. Адже земля – основний засіб існування всіх людей, вона виявиться заставою за державний борг, який вже сьогодні перевищує 91 мільярд доларів США і продовжує стрімко зростати через розвал національної економіки, хибну економічну політику, суцільне беззаконня та гіпертрофовану корупцію на чолі з правлячою елітою. Сьогодні 38% видатків держбюджету витрачаються на обслуговування та погашення зовнішнього боргу України. Хіба допустимо збільшувати його такими темпами, затягуючи боргову петлю на шиях наших дітей, онуків і правнуків?

Нагадуємо, що в Україні вже облаштувалися більше десятка іноземних агрохолдингів, які входять в рейтинг топ-100 найбільших латифундистів і контролюють до 4 млн гектарів сільськогосподарських земель. До цього хижацького айсберга примикають ще майже два десятка інших агрохолдингів з іноземним капіталом, які контролюють 1,1 млн гектарів родючих земель. Їм підконтрольні також елеватори, інші потужності по зберіганню та виробництву продуктів харчування, насінництво, племінна справа, об’єкти логістики, призначені забезпечити вивезення дешевої сировини. Загалом сьогодні іноземці контролюють понад 50% великого аграрного бізнесу, займають провідні позиції серед агрохолдингів України. Вітчизняні сільгоспвиробники навряд чи витримають конкуренцію з більш потужним іноземним капіталом.

Ринок землі, нав’язуваний владою, неминуче призведе до розорення і зубожіння більшості її справжніх господарів – селян, які не мають коштів для придбання і розширення сільськогосподарських площ. Навпаки, багато хто з них, потрапивши в безвихідну ситуацію, пов'язану з сімейними проблемами, вже продали за безцінь через «темні» схеми свої паї і ділянки новоявленим куркулям і поміщикам.

До того ж, злодійський ринок землі разом з новою адміністративно-територіальною реформою зруйнує соціальну сферу села і призведе до зникнення малих і середніх населених пунктів.

У більшості городян – родові корені на селі, вони мають законне право на свою частку в спадщині батьків, доступ до землі і пов’язаних з нею природних ресурсів (ліс, вода, флора і фауна і т.д.). Тому протидія остаточному розтринькуванню владою цього національного багатства – загальний громадянський обов'язок, патріотична справа кожного свідомого українця.

Комуністична партія України заздалегідь попереджала співгромадян про небезпеку, що насувається, пов'язану із запровадженням ринку землі, і одночасно послідовно бореться за її збереження, раціональне та науково обґрунтоване використання угідь сільськогосподарського призначення як основи продовольчої безпеки держави.

Закликаємо селян, усіх співвітчизників взяти активну участь у примушуванні влади до проведення Всеукраїнського референдуму з цієї життєво визначальної проблеми, вплинути на Конституційний Суд України, який почав розглядати це питання.

Дорогі співвітчизники! Незважаючи на суб'єктивні і групові політичні уподобання, усталені ідеологічні стереотипи, проявимо разом здоровий глузд, мудрість і далекоглядність – тверезо оцінимо нинішню надзвичайно гостру ситуацію в країні, об'єктивно оцінимо можливі ризики і загрозливу небезпеку бездумної підтримки нав’язаного з корисливою метою капіталістами та їхніми посіпаками феодального ринку землі. Тому що, втративши це головне джерело природного існування і розвитку, всі ми опинимося в полоні власників – офшорних хазяїв, доморощених олігархів, удільних князьків, які грабують і ганьблять нашу Вітчизну.

Пропонуємо до 1 липня цього року повсюдно провести сходи власників паїв, зустрічі хліборобів різних поколінь, збори громадськості, акції протесту, звіти депутатів перед виборцями, інтерактивні опитування та інші заходи, на яких висловити протест Президенту, Парламенту та Уряду за антинародну аграрну та соціальну політику, ініціювати створення координаційних комітетів та груп громадського контролю за збереженням сільськогосподарських угідь, підтриманням родючості ґрунтів, оптимальним та екологічно чистим використанням всіх природних ресурсів, забезпеченням соціальної справедливості і законності в аграрній сфері.

Нам, дорогі співгромадяни, залишається один шлях: всіма доступними способами і засобами не допустити набрання чинності кримінальними положеннями закону, спонукати владу чітко зрозуміти, що земля це – власність народу і народові вирішувати, як нею розпоряджатися.

Виставляючи на торги рідну землю, правлячий олігархічно-клановий режим порушує 18 статей Основного Закону, вчиняє злочин, який не має виправдання та строку давності.

Шановні співвітчизники, не допустимо непоправного обману селян і зради насущних інтересів нинішнього і майбутніх поколінь!

Збережемо рідну землю у власності тих, хто на ній живе і трудиться!

Без землі немає держави і народу!


СПАСТИ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗВОРОВЫВАНИЯ!

Заявление ЦК Компартии Украины

Верховная Рада Украины 31 марта 2020 года проголосовала Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Он предполагает с 1 июля с.г. открытие рынка земли в Украине. Принятие этого закона состоялось без проведения обещанного Президентом Всеукраинского референдума, по-злодейски ночью, в период карантинных ограничений, когда люди не могли собраться на акции протеста.

Президента и его обслугу не остановило и то, что этот закон принят вопреки ст. 5, 8, 13, 14 Конституции и ст. 121 Земельного кодекса Украины.

Для достижения цели, поставленной перед Президен­том, Парламентом и Правительством заокеанскими хозяе­вами, приняты также другие правовые акты, лихорадочно осуществляются практические меры по их реализации. Подписан указ об отмене моратория на продажу земель. Намечены соответствующие электронные аукционы. Местным элитам в качестве взятки передано в распоряжение более 2 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, которыми они распорядятся на свое усмотрение. Готовятся нормативные акты о снятии контроля со стороны государства за их использованием. Отменяется запрет продажи земель иностранцам, которые смогут получать ее в собственность через залоговые обязательства по банков­ским кредитам и совместные сельскохозяйственные предприятия. Приоритетное право покупать угодья предусмотрено тем, кто имеет лицензии на добычу полезных ископаемых. При этом легализируется снятие верхнего слоя черноземов, что неизбежно приведет к их вывозу за пределы страны.

В Украине продолжается оголтелая официальная пропаганда по зомбированию крестьян, которые, обнищав, будут вынуждены за бесценок продавать свои земельные участки агрохолдингам. 

Сегодня украинская земля находится в смертельной опасности! А ведь она – последнее достояние народа, не разворованное еще полностью господствующим в стране олигархически-клановым режимом, который продолжает прозападный курс предшественников, ради жалких подачек и самосохранения усердно, по-лакейски выполняет установки руководства США, обслуживает интересы транснационального капитала.

Внедрение рынка земли противоречит национальным интересам Украины, угрожает её безопасности и суверенитету. Ведь земля – основное средство существования всех людей, она окажется залогом за государственный долг, который уже сегодня превышает 91 миллиард американских долларов и продолжает стремительно расти из-за развала народного хозяйства, негодной экономической политики, правового беспредела и гипертрофированной коррупции во главе с правящей верхушкой. На обслуживание и погашение внешнего долга Украины сегодня уходит 38% расходов госбюджета. Разве допустимо его умножать столь беспредельно, затягивая долговую петлю на шеях наших детей, внуков и правнуков?

Напоминаем, что в Украине уже обосновались более десятка иностранных агрохолдингов, входящих в рейтинг топ-100 крупнейших латифундистов и контролирующих до 4 млн гектаров сельскохозяйственной земли. К этому хищническому айсбергу примыкает ещё почти 2 десятка прочих агрохолдингов с иностранным капиталом, которым подконтрольны 1,1 млн гектаров плодородных угодий. Им также подконтрольны  элеваторы,  другие мощности по хранению и производству продуктов питания, семеноводство, племенное дело, объекты логистики, предназначенные обеспечить вывоз дешевого сырья. В целом сегодня иностранцы контролируют свыше 50% крупного сельскохозяйственного  бизнеса, занимают ведущие позиции среди агрохолдингов Украины. Отечественные сельхозпроизводители  вряд ли выдержат конкуренцию с более мощным чужеземным капиталом.

Навязываемый властями рынок земли неизбежно приведет к разорению и обнищанию большинства ее подлинных хозяев – крестьян,  у которых нет  средств для приобретения и расширения сельскохозяйственных площадей. Наоборот, многие из них, попав в безысходное положение, связанное с семейными проблемами, уже продали за бесценок через «темные» схемы свои паи и участки новоявленным куркулям и помещикам.

К тому же, воровской рынок земли вместе с новой административно-территориальной реформой уничтожит социальную сферу села и приведет к исчезновению малых и средних населенных пунктов.

У большинства горожан – родовые корни на селе, они имеют законное право на свою долю в наследии отцов, доступ к земле и связанным с ней природным ресурсам (лес, вода, флора и фауна и др.). Поэтому противодействие окончательному растранжириванию властями этого народного достояния – всеобщая гражданская обязанность, патриотический долг каждого сознательного украинца.

Компартия Украины заблаговременно предупреждала сограждан о грозящей опасности, связанной с введением рынка земли, и одновременно  последовательно ведет  борьбу за ее сохранение, рациональное  и научно обоснованное использование угодий сельскохозяйственного назначения, как основы продовольственной безопасности государства.

Призываем крестьян, всех соотечественников принять активное участие в принуждении власти к проведению Всеукраинского референдума по этой жизненно определяющей проблеме, оказать влияние на Конституционный Суд Украины, начавший рассмотрение этого вопроса.

Дорогие соотечественники, несмотря на субъективные и групповые политические предпочтения, сложившиеся мировоззренческие стереотипы, проявим вместе здравый смысл, мудрость и дальновидность - трезво оценим нынешнюю острейшую ситуацию в стране, объективно представим возможные риски и грозящую опасность бездумной поддержки навязываемого упорно в корыстных целях капиталистами и их приспешниками феодального рынка земли. Ибо потеряв главный источник естественного существования и развития, все мы окажемся пленниками собственников - офшорных хозяев, доморощенных олигархов, удельных князьков, разворовавших и позорящих нашу Отчизну.

Предлагаем к 1 июля с.г. повсеместно провести сходы владельцев паев, встречи хлеборобов различных поколений, собрания общественности,  акции протеста, отчёты депутатов перед избирателями, интерактивные опросы и другие мероприятия, на которых выразить протест Президенту, Верховной Раде и Правительству за антинародную аграрную и социальную политику, инициировать создание координационных комитетов и групп общественного контроля за сохранностью сельскохозяйственных угодий, поддержанием плодородия почв, оптимальным и экологически чистым использованием всех природных ресурсов, обеспечением социальной справедливости и законности в аграрной сфере.

Нам, уважаемые сограждане, остаётся один путь: всеми доступными способами и средствами не допустить вступления в силу преступных положений закона, побудить власть чётко понять, что земля - это собственность народа и ему решать, как ею распоряжаться.

Выставляя на торги родную землю, правящий олигархически-клановый режим нарушает 18 статей Основного Закона, совершает преступление, которому нет оправдания и срока давности.

Дорогие соотечественники, не допустим непоправимого обмана крестьян и предательства насущных интересов нынешнего и будущих поколений!

Сохраним родную землю в собственности тех, кто на ней живет и трудится!

Без земли нет государства и народа!


Ви можете обговорити цей матеріал на наших сторінках у соціальних мережах